odstránenie graffiti Trnava

Odstránenie graffiti Trnava

Odstránenie graffiti Trnava
Odstraňovanie grafiti je službou, ktorú poskytuje naša firma A SERVIS LIPKA pre všetkých svojich zákazníkov na celom území Slovenskej a Českej republiky, Rakúska a Nemecka. V regióne Trnava bolo v spojitosti s odstraňovanie grafitu v SR zaznamenané zvýšenie rozsahu práce, nakoľko je výskyt graffitov v dnešných časoch veľmi častý. Problémom pri odstraňovaní graffitov je […]

By |október 28th, 2013|odstránenie graffiti Trnava|0 Comments

Odstránenie graffiti Trnava

Odstránenie graffiti Trnava
Na celom území Slovenskej a Českej republiky, Rakúska a Nemecka naša firma A SERVIS LIPKA realizuje svoje služby, medzi ktoré patrí aj odstraňovaním graffiti. V súčasnej dobe, keď je výskyt graffitov stále častejší, tvorí odstraňovanie grafitu v regióne Trnava podstatnú časť našej práce. Mnoho typov graffitov sa odstraňuje veľmi zložito. Pri niektorých […]

By |október 23rd, 2013|odstránenie graffiti Trnava|0 Comments

Odstránenie graffiti Trnava

Odstránenie graffiti Trnava
Naša firma A SERVIS LIPKA poskytuje rôznorodé služby na celom území Slovenskej a Českej republiky, Rakúska a Nemecka. Odstraňovanie grafitov Trnava je jednou z oblastí, v ktorej poskytujeme svoje služby. Grafity sa v regióne Trnava vyskytujú na mnohých miestach a preto je odstránenie grafitov neodmysliteľnou zložku našej práce. Pri svojej činnosti sa […]

By |október 22nd, 2013|odstránenie graffiti Trnava|0 Comments

Odstránenie graffiti Trnava

Odstránenie graffiti Trnava
Niektoré budovy nie sú ošetrené pomocou antigraffiti náteru Trnava. V takomto prípade je odstránenie graffiti Trnava z povrchu budov zložitou činnosťou, pri ktorej nevieme zaručiť 100% výsledok vykonanej práce. Častokrát pri snahe odstrániť graffiti z povrchu budovy úplne, zostane na povrchu objektu vyšúchaný fľak a je nutná následná oprava. Ak graffiti iba […]

By |september 30th, 2013|odstránenie graffiti Trnava|0 Comments