odstránenie graffity Bratislava

Jednorazový antigraffiti náter

Jednorazový antigraffiti náter-chytrý, účinný a lacný trik

Odstraňovanie grafiti vykonáva firma A SERVIS LIPKA na celom území Českej a Slovenskej republiky, Rakúska a Nemecka. Najväčší nárast v súčasnej dobe spojený s odstraňovanie grafitu v SR je v regióne Bratislava. Pri odstraňovaní sa objavuje problém a to ten, že väčšina grafitov sa nedá vôbec odstrániť alebo odstránenie je len čiastočné. Úspešnosť pri odstránení grafity z povrchu, […]

Odstránenie čistenie graffiti Trnava

Odstránenie čistenie graffiti Trnava
Odstránenie graffiti Trnava z povrchu, ktorý nebol pomocou antigraffiti ochrany ošetrený, bolo zrealizované 8. júla. Celkový čas strávený na zákazke boli dve hodiny a podieľali sa na nej dvaja naši zamestnanci.

Pri práci sme použili odstraňovač grafitov a vysokotlakové zariadenie. Graffiti sme najskôr z povrchu dôkladne odstránili. Ak by sme graffiti […]

Odstránenie graffiti Bratislava

Odstránenie graffiti Bratislava

V prípade, že využijete služby firmy A SERVIS LIPKA s.r.o. a necháte si na Vašu budovu naniesť antigraffiti ochranu Bratislava, Vám nielen nanesieme na povrch fasády antigrafiti náter Bratislava, ktorý poskytne záruku bezproblémového odstránenia grafitov Bratislava, ale po celú dobu životnosti antigrafity ochrany Bratislava Vám budeme poskytovať servis odstránenia graffiti Bratislava. Tento servis spočíva v tom, […]

Odstránenie graffiti Bratislava

Odstránenie graffiti Bratislava
Naša firma sa zaoberá odstraňovaním graffiti na celom území Českej a Slovenskej republiky, Rakúska a Nemecka. Najväčší nárast v súčasnej dobe spojený s odstraňovanie grafitu v SR je v regióne Bratislava. Problém s grafity je spozorovaný prevažne v ich obtiažnom odstránení. Buď sa nedajú odstrániť vôbec, alebo iba čiastočne. Pri odstraňovaní graffiti Bratislava z povrchu, ktoré nie sú ošetrené antigrafiti náterom […]