Odstránenie graffiti Trnava

Na povrchoch na ktorých je požiadavka na odstraňovanie graffiti (tagy) Trnava a nebol na nich nanesený antigraffiti náter upozorňujeme zákazníka dopredu, že výsledkom našej práce nebude 100% odstránenie graffiti a tým pádom graffiti Trnava budú odstránené iba čiastočne. Povrch budov z ktorých potrebujeme graffiti Trnava odstrániť, môže byť príliš hladký alebo málo štruktúrovaný a tým pádom sa môže stať, že pri odstraňovaní graffiti dôjde k poškodeniu farby fasády, nakoľko prostriedok, ktorý používame na odstraňovanie takéhoto druhu znečistenia nevie rozoznať či ide o graffiti alebo o samotnú fasádu. Mnohé povrchy budov nie sú ošetrené anti-graffiti náterom. Vtedy na odstránenie graffiti používame nasledovný spôsob. V prvom rade sa snažíme zoslabiť graffiti na čo najvyššiu možnú mieru a následne fasádu natrieme farbou. Farbu, ktorú používame na natieranie fasády môžeme získať dvoma spôsobmi. Buď použijeme farbu, ktorú má k dispozícii zákazník a ktorá mu ostala od posledného maľovania budovy alebo necháme namiešať farbu v špecializovanej predajni. Namiešať presný odtieň ako je zostávajúca farba fasády je takmer nemožné. Aj keď sa pri natieraní budovy použije farba, ktorú má k dispozícii zákazník, nie je odtieň týchto farieb rovnaký. Na farbu totižto pôsobia rôzne poveternostné vplyvy, ktoré menia jej farebný odtieň.

Odtieň farby, ktorá bude nanovo nanesená na fasádu budovy bude teda iný ako odtieň zostávajúcej farby a tým bude iný aj povrch antigraffiti náteru Trnava. Pololesklý antigraffiti náter Trnava svojím výzorom pripomína lak. AGN/antigrafitový náter fasády Trnava/ aplikovaný na budove je zďaleka viditeľný a už zdiaľky odrádza tzv. pouličných umelcov, aby budovu viac neznečisťovali vytváraním ďalších grafitti v Trnava.

Pre viac informácii kliknite SEM.