Odstránenie graffiti Trnava

Na základe vlastných skúseností už mnoho ľudí zistilo, že odstránenie graffiti (tagov) z povrchov budov je zložitou záležitosťou. Častokrát nie je možné odstrániť graffiti Trnava dokonale a podarí sa odstrániť iba ich časť alebo ich odstránenie nie je vôbec možné. Tomuto problému vieme predísť aplikáciou antigraffiti ochrany Trnava. Antigrafitti ochrana Trnava má podobu náteru alebo nástreku a životnosť antigraffiti ochrany Trnava sa pohybuje v rozmedzí 4 až 6 rokov. Počas doby, ktorú vieme garantovať ako životnosť antigraffiti ochrany poskytujeme servis odstránenia graffiti Trnava. Pri odstraňovaniegraffiti Trnava aplikujeme nasledovný postup. Ak si zákazník nájde na svojej budove graffiti (tagy) je nutné nás kontaktovať čo najskôr a to buď mailom na adrese centrala@a-servislipka.cz alebo telefonicky. Na oznámenie o výskyte graffiti Trnava sa snažíme zareagovať čo najrýchlejšie. Ak nie je možné so závažných dôvodov, dostaviť sa k zákazníkovi ihneď, zaručujeme našu návštevu najneskôr do 14 dní odo dňa oznámenia. Pri odstraňovaní graffiti je nutné brať do úvahy aj klimatické podmienky. Vonkajšia teplota vzduchu tu nesmie klesnúť pod 10 °C. Inak nie je možné graffiti bezpečne odstrániť. Aj pri odstraňovaní tých najmenších graffiti, vieme zaručiť 100% výsledok. Ak aplikujeme antigraffitti náter Trnava na miesto, z ktorého sme odstraňovali graffiti, nie je už potrebné realizovať iné povrchové úpravy. Na objektoch, kde sme opätovne vykonávali odstránenie graffiti Trnava, nanesieme bezplatne nový plát antigraffiti ochrany.

Pre viac informácii kliknite SEM.